Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

Do zadań i kompetencji Stanowiska ds. Nadzoru Właścicielskiego należy m. in.:

Przy znakowaniu spraw Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego używa symbolu „NW”.

  1. prowadzenie spraw związanych z obsługą posiedzeń Zgromadzenia Wspólników wynikających z nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek komunalnych Miasta, w tym konsultowanie przedmiotu sprawy z radcą prawnym, za stosownie wydaną przez niego opinią w sprawie bądź za autoryzacją dokumentu przez radcę prawnego;
  2. opracowywanie stosownych regulacji prawnych Prezydenta w zakresie pełnienia przez organ funkcji Zgromadzenia Wspólników;
  3. gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej danych osobowych zarządu komunalnych osób prawnych;
  4. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, sprawującymi nadzór merytoryczny nad zadaniami Miasta realizowanymi przez spółki komunalne, w zakresie związanym z pełnionym nadzorem właścicielskim, przenoszącym się na zadania wykonywane przez Zgromadzenie Wspólników;
  5. współpraca z komunalnymi osobami prawnymi w zakresie realizacji obowiązku podawania danych wymaganych prawem o charakterze informacji publicznej dotyczących tych podmiotów, a umieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz stronie internetowej Urzędu;
  6. nadzór realizacji obowiązku terminowego składania stosownych dokumentów przez osoby powołane bądź zatrudnione do zarządów komunalnych osób prawnych;
  7. współpraca z osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi, w zakresie informowania o powołaniu bądź zatrudnieniu osób do zarządów komunalnych osób prawnych.

 

 

 

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Łukasz Keller
Data wytworzenia informacji: 2017-03-31 08:25
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-04-04 15:49:23
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Łukasz Keller dnia 2017-03-31 08:30:44
Opublikowana przez Łukasz Keller dnia 2017-03-31 08:30:46
Drukuj
Stronę odwiedzono 1079 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A