Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Zarządzania Kadrami
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Zarządzania Kadrami

Do zadań i kompetencji Biura Zarządzania Kadrami należy m.in.:

 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
 2. organizacja naborów na stanowiska urzędnicze;
 3. organizacja służby przygotowawczej wraz z egzaminem ją kończącym;
 4. organizacja staży zawodowych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli;
 5. organizacja praktyk zawodowych;
 6. kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;
 7. prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników, sporządzanie planu dokształcania pracowników zatrudnionych w Urzędzie;
 8. realizowanie zadań związanych z administrowaniem Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 9. organizowanie i nadzór nad realizacją obowiązku dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu;
 10. sporządzanie analiz kadrowych, prognoz w zakresie zatrudniania i szkoleń pracowniczych oraz sprawozdawczości statystycznej;
 11. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Prezydenta;
 12. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 13. prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników;
 14. sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak pracownikom Urzędu;
 15. przygotowanie i aktualizacja zmian, w porozumieniu z Sekretarzem, przepisów wewnętrznych regulujących pracę pracowników Urzędu, w tym regulaminu pracy, wynagradzania, zasad naboru, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, służby przygotowawczej;
 16. prowadzenie wykazu zastępstw oraz kart opisu stanowisk pracy dla pracowników;
 17. organizowanie okresowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników z zachowaniem obowiązujących przepisów w porozumieniu ze Stanowiskiem ds. BHP.
Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „ZK”.
Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Tomasz Nowiński
Data wytworzenia informacji: 2017-02-07 14:38
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-05-08 11:05:30
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Tomasz Nowiński dnia 2017-02-07 14:38:47
Opublikowana przez Tomasz Nowiński dnia 2017-02-07 14:38:49
Drukuj
Stronę odwiedzono 1632 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A