Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Sekretarz
Sekretarz Miasta Zduńska Wola

Izabela Dobrowolska

Sekretarz Miasta Zduńska Wola

tel. 43 825-02-01
fax 43 825-02-02
e-mail: i.dobrowolska@zdunskawola.pl

Budynek nr 1, parter, pok. 105


Sekretarzowi powierza się, na podstawie upoważnienia Prezydenta, wykonywanie w jego imieniu zadań, w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji Urzędu;
 2. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, z uwzględnieniem skuteczności i efektywności realizacji zadań przez Urząd;
 3. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Biurami i pracownikami;
 4. weryfikowanie projektów uchwał kierowanych na sesje Rady przez podległe mu komórki oraz nadzorowanie obsługi Rady;
 5. nadzorowanie, a w zakresie swojego działania – wdrażanie aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, w szczególności tych dotyczących organizacji pracy Urzędu;
 6. bezpośrednie współdziałanie przy tworzeniu, opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich regulacji wewnętrznych dotyczących sfery zarządzania Urzędem, w tym normujących porządek pracy w Urzędzie, współpracując w tym zakresie z Dyrektorami;
 7. wykonywanie i nadzorowanie zadań mu przypisanych regulacjami wewnętrznymi;
 8. sprawowanie roli koordynatora w sferze zadań wspólnych, nałożonych na komórki organizacyjne Urzędu przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami lub zleconymi do wykonania przez Prezydenta;
 9. monitorowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;
 10. kierowanie Biurem Zarządzania Kadrami i Kancelarią oraz pełnienie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie podległości ustalonej przez Prezydenta;
 11. wykonywanie innych zadań zleconych bądź powierzonych przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta.

Sekretarz Miasta Zduńska Wola sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez niżej wymienione komórki organizacyjne Urzędu Miasta Zduńska Wola:

 

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Chojecka Agnieszka
Data wytworzenia informacji: 2008-07-09
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-01-24 08:12:02
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-07-09 11:49:56
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-07-09 11:49:59
Drukuj
Stronę odwiedzono 44332 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A