Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Młodzieżowa Rada Miasta
Młodzieżowa Rada Miasta

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)

Art. 5b.

  1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
  2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
  3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Młodzieżowa Rada Miasta Zduńska Wola została powołana uchwałą XI/116/03 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu.

Na XXIX sesji Rady Miasta Zduńska Wola odbytej w  dniu 21 pażdziernika 2016 r. podjęto uchwałę Nr XXIX/224/16 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu.

Na XLI sesji Rady Miasta Zduńska Wola odbytej w dniu 23 czerwca 2017 r. podjęto uchwałę Nr XLI/398/17 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Pająk Lidia
Data wytworzenia informacji: 2011-07-15 08:49
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-10-21 15:57:19
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2011-07-15 08:57:22
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2011-07-15 09:33:04
Drukuj
Stronę odwiedzono 27726 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A