Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Stanowisko ds. BHP
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Stanowisko ds. BHP

Do zadań i kompetencji Stanowiska ds. BHP należy prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia i przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie, w szczególności:

Przy znakowaniu spraw Stanowisko ds. BHP używa symbolu „BHP”.

  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie, jak i w obiektach użytkowanych przez jednostki pomocnicze, przy zachowaniu obowiązujących zasad planowania, wszczynania i dokumentowania kontroli, określonych stosownym zarządzeniem Prezydenta w sprawie regulaminu kontroli;
  2. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tychże wypadków oraz prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
  3. bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzanych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami usuwania zagrożeń, w tym inicjowanie przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  4. sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia;
  5. inicjowanie wewnętrznych regulacji prawnych, instrukcji i regulaminów mających na celu prawidłową realizację zadań związanych z przestrzeganiem bhp, opiniowanie regulacji obejmujących kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy poprzez czynny udział w ustalaniu stanowisk pracy i zasad dostarczania na te stanowiska środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;
  6. prowadzenie instruktaży pracowników Urzędu, w tym nowych pracowników przyjętych do pracy z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentowanie przeprowadzonych instruktaży pracowników;
  7. utrzymanie współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, zapewnienie stosownej kontroli merytorycznej i obiegu dowodów księgowych w zakresie spraw bhp;
  8. zapewnienie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz określanie corocznie planu działalności i identyfikowanie ryzyka w zarządzaniu obszarem bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;
  9. współdziałanie z jednostkami i instytucjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
  10. zapewnienie realizacji przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Dariusz Pawełczyk

Inspektor
tel. 43 825-02-44 lub 43 825-02-00 wew. 244

Budynek nr 3, I piętro, pok. 307

e-mail: d.pawelczyk@zdunskawola.pl

 

 

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Pawełczyk Dariusz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-05-08 12:26:17
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2010-03-31 14:58:07
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2010-03-31 14:58:10
Drukuj
Stronę odwiedzono 8579 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A