Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Urząd Stanu Cywilnego / Kierownik
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
dla okręgów Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola

Małgorzata Chudzia-Kulesza

Kierownik USC
tel. 43 825-02-46 lub 43 825-02-00 wew. 246
Budynek nr 1, parter, pok. 108

e-mail: m.chudzia-kulesza@zdunskawola.pl
lub usc@zdunskawola.pl

Do obowiązków kierownika USC jako pracownika samorządowego w zakresie ustalonym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Zduńska Wola, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy podejmowanie działań i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań urzędu stanu cywilnego w zakresie rejestracji stanu cywilnego zapewniając prawidłowe, terminowe i sprawne wykonywanie zadań.

Kierownik USC realizuje ponadto zadania w zakresie:

  • Przyjmowania pisemnych zapewnień od mężczyzny i kobiety zamierzających zawrzeć związek małżeński cywilny lub wyznaniowy (konkordatowy), że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz oświadczenia o noszonych nazwiskach po zawarciu małżeństwa.
  • Przyjmowania oświadczeń od mężczyzny i kobiety o wstąpieniu w związek małżeński, zapewniając uroczysty charakter w reprezentacyjnej sali ślubów urzędu stanu cywilnego.
  • Sporządzania aktów małżeństw zawartych przed kierownikiem USC oraz w formie wyznaniowej.
  • Przyjmowania oświadczeń woli o: powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu ojcostwa, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki oraz oświadczeń o wyborze dla dziecka innego imienia niż wpisane w akcie urodzenia.
  • Prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących administracyjnej zmiany imienia i nazwiska.
  • Realizacja czynności materialno-technicznych w sprawach transkrypcji i rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg oraz w zakresie uzupełniania i sprostowania przedmiotowych aktów.
  • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami RP.
Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Małgorzata Chudzia-Kulesza
Data wytworzenia informacji: 2009-08-25 12:50
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-04-06 07:57:54
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-25 12:52:55
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-25 12:52:57
Drukuj
Stronę odwiedzono 11022 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A