Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Biuro Finansowo-Budżetowe
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Biuro Finansowo-Budżetowe

Do zadań i kompetencji Biura Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

Przy znakowaniu spraw Biuro używa symbolu „FB”.

 1. wykonywanie i koordynowanie prac związanych z planowaniem i opracowywaniem budżetu Miasta, w tym przygotowywanie projektu uchwały budżetowej;
 2. opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej;
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmiany budżetu Miasta;
 4. przygotowywanie informacji dotyczących wykonania budżetu Miasta;
 5. nadzorowanie prawidłowego opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych;
 6. uczestnictwo w kontroli finansowej jednostek organizacyjnych korzystających z dotacji oraz innych podmiotów, którym przekazano dotację z budżetu Miasta;
 7. zapewnienie Biurom i jednostkom powiązanym z budżetem Miasta konsultacji w zakresie przepisów finansowych oraz współpracy przy opracowywaniu aktów prawa miejscowego w zakresie gospodarki finansowej, w tym opiniowanie projektów tych aktów;
 8. nadzór i współpraca z Biurami i jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonania budżetu;
 9. analiza wniosków jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących planowania i zmian budżetu;
 10. prowadzenie księgi rachunkowej dla wydatków Urzędu jako jednostki budżetowej, w tym dla wydatków współfinansowanych środkami zewnętrznymi;
 11. kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych;
 12. sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonania wydatków Urzędu jako jednostki budżetowej, za ponoszeniem odpowiedzialności w tym zakresie;
 13. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dla depozytów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 14. sporządzanie sprawozdań finansowych;
 15. rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, w tym rozliczenia operacji współfinansowanych środkami zewnętrznymi;
 16. prowadzenie spraw związanych z wypłacaniem wynagrodzeń, nagród, diet;
 17. sporządzanie sprawozdań, deklaracji i rozliczeń dla ZUS i pozostałych urzędów;
 18. prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla mienia komunalnego będącego na stanie Urzędu;
 19. rozliczanie inwentaryzacji;
 20. inicjowanie spraw i działań przy wprowadzaniu budżetu zadaniowego Miasta;
 21. prowadzenie rejestru zakupów VAT i uzgadnianie w tym zakresie deklaracji;
 22. współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu realizującymi projekty finansowane środkami zewnętrznymi.
Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Zdzienicka Ilona
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2017-03-31 14:49:06
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:15:58
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:16:00
Drukuj
Stronę odwiedzono 13934 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A