Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Urząd Stanu Cywilnego
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
dla Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola

telefony bezpośrednie 43 825-02-46 i 43 825-02-47
centrala 43 825-02-00 wew. 246 i 247
fax – sekretariat Urzędu Miasta 43 825-02-02

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy m.in.:
1. wykonywanie czynności związanych z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego dla obszaru Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola;
2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany nazwiska i imienia na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska;
3. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
4. określenie zdolności prawnej nupturientów do zawarcia małżeństwa oraz zapewnienie uroczystej formy zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego;
5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
przed osobą duchowną (małżeństwo konkordatowe);
6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo;
7. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaki „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie uroczystej formy wręczenia medalu jubilatom;
8. prowadzenie archiwum ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przekazywanie tych ksiąg po upływie 100 lat do właściwego archiwum państwowego;
9. prowadzenie korespondencji z placówkami zagranicznymi z zakresu zdarzeń stanu cywilnego;
10. współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, jednostkami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie danych osobowych wynikających z aktów stanu cywilnego;
11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
12. wydawanie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego decyzji na wpisanie do ksiąg aktów sporządzonych za granicą oraz aktów, których treść została odtworzona lub ustalona w postępowaniu administracyjnym i sądowym.
Przy znakowaniu spraw Urząd używa symbolu „USC”.

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Matusiak Józef
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Kowalczyk Urszula,  Data modyfikacji: 2012-03-07 12:21:00
Rodzaj modyfikacji: zmiany związane ze zmianą regulaminu organizacyjnego
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:37
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:38
Drukuj
Stronę odwiedzono 21871 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A