Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Urząd Stanu Cywilnego
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
dla Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola

telefony bezpośrednie 043/ 823 22 66 i 825 38 94
centrala 043/ 823 41 61 do 67 wew. 113 i 114
fax – sekretariat Urzędu Miasta 043/ 823 26 05

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy m.in.:

 1. wykonywanie czynności związanych z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego dla obszaru Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola;

 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany nazwiska i imienia na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska;

 3. wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;

 4. określenie zdolności prawnej nupturientów do zawarcia małżeństwa oraz zapewnienie uroczystej formy zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego;

 5. wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną (małżeństwo konkordatowe);

 6. wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo;

 7. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaki „Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie uroczystej formy wręczenia medalu jubilatom;

 8. prowadzenie archiwum ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przekazywanie tych ksiąg po upływie 100 lat do właściwego archiwum państwowego;

 9. prowadzenie korespondencji z placówkami zagranicznymi z zakresu zdarzeń stanu cywilnego;

 10. współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, jednostkami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie danych osobowych wynikających z aktów stanu cywilnego;

 11. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Przy znakowaniu spraw Urząd używa symbolu „USC”.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Matusiak Józef
Data wytworzenia informacji: 
Ostatnio modyfikowane przez: Kłysińska Agnieszka,  Data modyfikacji: 2010-05-20 10:15:18
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:37
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:38
Drukuj
Stronę odwiedzono 21877 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A