Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Urząd Stanu Cywilnego
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD  STANU  CYWILNEGO  W  ZDUŃSKIEJ WOLI
 dla Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola

 telefony bezpośrednie 043/ 823 22 66 i 825 38 94
 centrala 043/  823 41 61 do 67  wew. 113  i  114
 fax – sekretariat Urzędu Miasta  043/  823 26 05

 

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy m.in.:

1)  Wykonywanie czynności związanych z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego dla obszaru Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola.
2) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany nazwiska i imienia na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
3) Wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
4) Określenie zdolności prawnej nupturientów do zawarcia małżeństwa oraz zapewnienie uroczystej formy zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
5) Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną (małżeństwo konkordatowe).
6) Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo.
7) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaki „Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie uroczystej formy wręczenia medalu jubilatom.
8) Prowadzenie archiwum ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przekazywanie tych ksiąg po upływie 100 lat do właściwego archiwum państwowego.
9) Prowadzenie korespondencji z placówkami zagranicznymi z zakresu zdarzeń stanu cywilnego.
10) Współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, jednostkami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie danych osobowych wynikających z aktów stanu cywilnego.
11) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

Przy znakowaniu spraw Urząd używa symbolu „USC”.

Kierownik
Pracownicy
Sprawy prowadzone przez biuro

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Kowalczyk Urszula
Data wytworzenia informacji: 
Ostatnio modyfikowane przez: Kowalczyk Urszula,  Data modyfikacji: 2010-04-01 12:37:11
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:37
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:38
Drukuj
Stronę odwiedzono 21875 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A