Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Urząd Stanu Cywilnego
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
dla Miasta Zduńska Wola i Gminy Zduńska Wola

telefony bezpośrednie 43 825-02-46 i 43 825-02-47
centrala 43 825-02-00 wew. 246 i 247
fax – sekretariat Urzędu Miasta 43 825-02-02

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności związanych z rejestracją zdarzeń stanu cywilnego;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zmiany nazwiska i imienia na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska;

3) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;

4) określenie zdolności prawnej nupturientów do zawarcia małżeństwa oraz zapewnienie uroczystej formy zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego;

5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną (małżeństwo konkordatowe);

6) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą, może zgodnie z prawem polskim zawrzeć małżeństwo oraz zaświadczeń o stanie cywilnym;

7) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaki „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie uroczystej formy wręczenia medalu jubilatom;

8) prowadzenie archiwum ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przekazywanie tych ksiąg po upływie 100 lat do właściwego archiwum państwowego;

9) prowadzenie korespondencji z placówkami zagranicznymi z zakresu zdarzeń stanu cywilnego;

10) współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, jednostkami ewidencji ludności i dowodów osobistych w zakresie danych osobowych wynikających z aktów stanu cywilnego;

11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;

12) transkrypcja aktów sporządzonych za granicą do rejestru stanu cywilnego;

13) wpisywanie aktów, których treść została odtworzona lub ustalona w postępowaniu administracyjnym i sądowym do rejestru stanu cywilnego.

Przy znakowaniu spraw Urząd używa symbolu „USC”.

   Strona: 1 
  Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
  Status: informacja opublikowana
  Autor publikowanej informacji: Małgorzata Chudzia-Kulesza
  Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
  Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-06-27 14:50:31
  Rodzaj modyfikacji: 
  Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:37
  Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:31:38
  Drukuj
  Stronę odwiedzono 23007 razy.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  System utworzony przez Comarch S.A