Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Zespół Radców Prawnych
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Zespół Radców Prawnych

Do zadań i kompetencji Zespołu Radców Prawnych należy m.in.:

Przy znakowaniu spraw Zespół Radców Prawnych używa symbolu „RP”.

  1. zapewnienie obsługi prawnej Rady, kierownictwa Urzędu, komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej;
  2. zapewnienie udziału radcy prawnego w spotkaniach roboczych z udziałem kierownictwa Urzędu, wymagających konsultacji radcy w toku spotkania, w tym w redakcji niezbędnej korespondencji i dokumentacji w przedmiotowej sprawie;
  3. opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów aktów prawnych organów Miasta (uchwał, zarządzeń, decyzji), zawieranych umów i porozumień, sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych przez pracowników Urzędu, weryfikowanie dokumentacji tworzonej w ramach postępowania administracyjnego, w sferze zamówień publicznych, itp.;
  4. informowanie na spotkaniach z Kierownictwem Urzędu o nowych regulacjach prawnych w zakresie działania samorządu;
  5. analizowanie najczęstszych błędów i uchybień przez pracowników oraz podejmowanie działań w zakresie przestrzegania prawa i przeciwdziałania powstającym uchybieniom, w tym prowadzenie instruktażu;
  6. reprezentowanie interesów Miasta i Urzędu w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Prezydenta przed sądami i innymi organami i instytucjami, w tym przygotowywanie stosownych dokumentów do sądów oraz zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów wynikających z zastępstwa procesowego;
  7. zapewnienie obsługi prawnej prac komisji i zespołów zgodnie z wewnętrznymi regulacjami w tym zakresie;
  8. zapewnienie w miarę możliwości przeprowadzania szkoleń dla pracowników w tematach przez nich zgłoszonych, a wybranych w uzgodnieniu z Sekretarzem według opracowanego na tę okoliczność harmonogramu szkoleń przez Koordynatora radców prawnych;
  9. opracowywanie na potrzeby Urzędu i jednostek organizacyjnych wzorów stosowanych decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, ramowych wzorów umów i porozumień oraz zapewnienie wspomagania prawnego przy opracowywaniu wewnętrznych regulacji Urzędu i jednostek organizacyjnych.
Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Chojecka Agnieszka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-01
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-05-08 12:24:49
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:13:44
Opublikowana przez Kowalczyk Urszula dnia 2009-08-03 15:13:46
Drukuj
Stronę odwiedzono 11661 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A