Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych

Do zadań i kompetencji Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

1) wykonywanie czynności, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119 str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem”, tj.:

a) informowanie Administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,

c) udzielanie na żądanie zaleceń, co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 rozporządzenia,

d) współpraca z organem nadzorczym,

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

2) prowadzenie rejestru naruszeń w związku z wykrywaniem przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe;

3) prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad udostępnianiem danych osobowych innym osobom, podmiotom;

4) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zarządzanie tą ewidencją;

5) przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

6) określanie oraz nadzór nad fizycznym zabezpieczaniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

  Przy znakowaniu spraw Inspektor Ochrony Danych używa symbolu „IOD”.

   

  Jacek Kazimierczak

  Inspektor Ochrony Danych
  tel. 43 825-02-82 lub 43 825-02-00 wew. 282
  Budynek nr 2, pokój 207
  e-mail: iod@zdunskawola.pl

   

   

  Strona: 1 
  Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
  Status: informacja opublikowana
  Autor publikowanej informacji: Kazimierczak Jacek
  Data wytworzenia informacji: 2018-06-01 08:16
  Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-06-27 14:38:49
  Rodzaj modyfikacji: 
  Zaakceptowana przez Łukasz Keller dnia 2018-06-01 08:20:31
  Opublikowana przez Łukasz Keller dnia 2018-06-01 08:20:32
  Drukuj
  Stronę odwiedzono 291 razy.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  System utworzony przez Comarch S.A