Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta / Biura / Inspektor Ochrony Danych
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Inspektor Ochrony Danych

Do zadań i kompetencji Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119 str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem", tj.:
  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 rozporządzenia,
  4. współpraca z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 2. prowadzenie rejestru naruszeń w związku z wykrywaniem przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe;
 3. prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad udostępnianiem danych osobowych innym osobom, podmiotom;
 4. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zarządzanie tą ewidencją;
 5. przygotowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 6. określanie oraz nadzór nad fizycznym zabezpieczaniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

Przy znakowaniu spraw Inspektor Ochrony Danych używa symbolu „IOD”.

 

Jacek Kazimierczak

Inspektor Ochrony Danych
tel. 43 825-02-82 lub 43 825-02-00 wew. 282
Budynek nr 2, pokój 207
e-mail: iod@zdunskawola.pl

 

 

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Kazimierczak Jacek
Data wytworzenia informacji: 2018-06-01 08:16
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-02-06 15:32:23
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Łukasz Keller dnia 2018-06-01 08:20:31
Opublikowana przez Łukasz Keller dnia 2018-06-01 08:20:32
Drukuj
Stronę odwiedzono 237 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A