Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Obowiązek informacyjny
Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12; e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl, tel. 43 825-02-00.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12, e-mail: iod@zdunskawola.pl, tel. 43 825-02-82.
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Zduńska Wola – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta Zduńska Wola;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Zduńska Wola;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Urząd Miasta Zduńska Wola, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.


Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Chojecka Agnieszka
Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 12:43
Ostatnio modyfikowane przez: Łukasz Keller,  Data modyfikacji: 2019-02-06 15:38:52
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Łukasz Keller dnia 2018-05-29 12:46:32
Opublikowana przez Łukasz Keller dnia 2018-05-29 12:46:34
Drukuj
Stronę odwiedzono 854 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A